Föda upp arbetande hundar

Det är antagligen ingen nyhet att hundar kan arbeta med olika saker. Ibland handlar det om hundar som arbetar åt en myndighet, andra gånger arbetar hundarna för en privatperson. Hundarnas arbetsuppgifter kan variera en hel del, och så gör även träningen inför arbetet.

Olika arbetsuppgifter hundar kan ha

Beroende på hur man tränar hunden kan den lära sig att utföra flera olika arbetsuppgifter. Vissa hundar lär sig söka efter vägglöss, andra söker efter sprängmedel, tändmedel eller efter kroppar i brandrester. Hunden kan också vara tränad att söka levande människor i skog och mark.

Hundar kan också användas för att valla andra djur eller för att vakta till exempel en gård. Det finns också hundar som reagerar när ägaren får lågt blodsocker, eller ett epileptiskt anfall. Det kan också förekomma att hundar guidar synskadade i vardagen.

Hur tränar man hundarna?

Hundens träning kan variera beroende på vilken eller vilka arbetsuppgifter man vill att den ska utföra. Om man vill utbilda en hund som söker efter olika saker behöver man vänja den vid att hitta det den ska söka efter. Den här träningen påbörjas vanligen när hunden är mycket ung. Är det en hund som arbetar med att varna sin ägare vid sjukdomsfall behöver hunden berömmas när den visar olika reaktioner när ägaren blir sjuk. Många hundar lär sig det här automatiskt. Det är viktigt att tänka på att man inte stressar hunden under träningen. Hunden behöver tycka att det är roligt.

Kan alla hundar arbeta?

Ja, i regel kan alla hundar arbeta. En pinscher är väldigt motiverad till att lära sig och den kan i regel utföra de flesta arbetsuppgifter trots att de flesta främst använder hunden till vakt och sällskap. Det finns dock inget som hindrar att man lär hunden att söka efter saker, personer, svamp eller något helt annat.