Pinschern som ras

Både pinscher och dvärgpinscher är raser som är relativt enkla att ha att göra med. Det är dock inte en hund man kan förvänta sig minutiös lydnad av. En pinscher som uppfostras med järnhand blir mycket olycklig. Därmed inte sagt att hunden inte ska uppfostras alls men det är väldigt viktigt att man blandar träningen med lek.

En påhittig hund med många egna idéer

En pinscher är ingen dum hund. Om den får långtråkigt kommer den snabbt på egna idéer. Det kan handla om att hunden hittar på en rolig leksak att tugga på. Ofta är det då något hunden inte får ha. Den kan också få för sig att försöka hitta en väg ut ur hundgården eller trädgården. Det är alltså väldigt viktigt att man ser till att hunden har mycket och bra sysselsättning. Då minskar man risken för att hunden hittar på saker som dess ägare inte finner lika roliga.

Mycket, men balanserat temperament

Det här är en ras som har mycket temperament. Hunden kan säga ifrån när den vill. Temperamentet är dock mycket balanserat. Det gör att hunden passar bra också som familjehund. Hunden är i de allra flesta fall mycket tålmodig även med barn. Även om barnet skulle råka vara lite hårdhänt är det inte speciellt troligt att hunden skulle bita barnet i första taget.

Överlag är hunden mycket självständig. Den kan utan tvekan vandra iväg en bit när den släpps lös, dock fortfarande inom synhåll från sin ägare.

Hundens användningsområden

En pincher är en hund som passar bra till flera olika saker. Den är en utmärkt familjehund till vardags. Den fungerar också bra som träningsparter på joggingrundan, uteritten, eller under agilitytävlingar. Dessutom är hunden en bra vakthund. Det här medför att hunden både trivs bra i en aktiv familj, och på en större gård där den får skydda sin familj mot faror.