Pinscherns och dvärgpinscherns historia

Pinschern och dvärgpinschern kommer båda ifrån Tyskland. Den större varianten av pinscher är äldre än dvärgpinschern. De officiella rasstandarderna sattes redan i slutet på 1800-talet. Men vad användes rasen till och vad kan vara bra för nyblivna pinscherägare att veta.

Informera hundköparen om hundens historia

När det gäller hunduppfödare är det alltid klokt att informera en valpköpare om hundens historia, samt om vad den använts till tidigare. Det kan göra att hundägaren får en större förståelse för vad som egentligen krävs för att äga hunden. När man driver en kennel behöver man lägga en hel del tid på att de blivande hundägarna vet vilken typ av hund det är de egentligen köper.

Vad har pinschern använts till?

Både pinschern och dvärgpinschern har använts till bland annat råttjakt. Det är också vanligt att de har använts till vakt och det förekommer även i dag. Dvärgpinschern har man fått fram genom att avla på de små individerna i kullarna. Den här varianten kan ha lätt för att frysa och den kan också bli lite omotiverad att arbeta när det är kallt ute. Den kan därför vara direkt olämpligt att ha som vakthund utomhus under vintern.

Rasens historia

Till en början såg man pinschern och schnauzern som varianter av samma ras, och de båda finns avbildade sedan länge. Redan på 1400-talet började målningar med pinschern dyka upp. Rasen höll på att dö ut under andra världskriget men några som verkligen värnade om rasen började avla fram fler individen och det gjorde att rasen fortfarande finns kvar. På 1960-talet började Finland importera pinschrar och sedan kom också flera individer till Sverige. Ett hundratal nya valpar inom raserna registreras varje år i Sverige, och i takt med att ett flertal nya seriösa uppfödare dyker upp varje år kan man tänka sig att den här siffran kommer att stiga.